Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myricaria germanica (L.) Desv. - židovník německý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Tamaricaceae - Tamaryškovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Židovník německý je dřevinou ostrůvkovitě rozšířenou v evropských horách od Skandinávie přes Alpy, Pyreneje a Karpaty až na Krym. V Asii roste v horách od Malé a Přední Asie až po západní Čínu. V České republice je původní v Beskydech a jejich podhůří, sporný je přirozený výskyt u Českého Krumlova. Biotopem židovníku jsou štěrkové náplavy divočících horských potoků a řek. Novák (1877 in Čelakovský 1883) uváděl zavlečený výskyt jednoho keře na skalnatém svahu nad železniční tratí u Havlíčkova Brodu, ovšem již vzápětí (Novák 1886) píše, že se zde neudržel.
Mapa výskytu - židovník německý - Myricaria germanica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Myricaria germanica (L.) Desv. - židovník německý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.