Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stipa tirsa Steven - kavyl tenkolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kavyl tenkolistý je euro-asijský kontinentální druh rostoucí od jižní Sibiře a západní Asie přes Anatolii, Kavkaz až do střední a jihozápadní Evropy. Na našem území je to vzácný druh významných stepních lokalit Českého středohoří, středních Čech a jižní Moravy. Na Vysočinu zasahuje v oblasti Mohelenské hadcové stepi a je zde zastoupen omezeně. Podobně jako u dalších zástupců rodu rostoucích v oblasti Mohelna je pro dlouhodobé přežívání druhu zásadní zachovat maximální rozsah stepního bezlesí a rozvolněný, pasený drn ve stepní vegetaci.
Mapa výskytu - kavyl tenkolistý - Stipa tirsa

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stipa tirsa Steven - kavyl tenkolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.