Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. - suchopýrek trsnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Suchopýrek trsnatý je boreálně-cirkumpolární druh, rostoucí v pásu s. části Evropy, Asie a Severní Ameriky. V ČR roste pouze na Šumavě, v Krkonoších a v Jizerských horách, a to výhradně na horských vrchovištích. Vytrvalá trsnatá rostlina patří k nejzáhadnějším druhům, které jsou uváděny z regionu Vysočiny. Nález druhu z rašelinné louky u hájovny Temník nedaleko Pavlova na Humpolecku publikoval středoškolský profesor a výtečný florista A. Kobrle (Kobrle 1964). Na lokalitě byl údajně sebrán i doklad, který dle sdělení sběratele revidoval J. Dostál. O unikátní nález se na přelomu 60. a 70. let 20. století zajímali manželé Rybníčkovi v rámci jejich probíhajícího botanického průzkumu jz. části Českomoravské vrchoviny. Od nálezce dokonce obdrželi i podrobný plánek místa nálezu, nicméně výskyt druhu zde ani v bližším okolí nepotvrdili a dokonce se ani nepodařilo nalézt ani původní herbářový sběr (Rybníček & Rybníčková 1970). S odstupem času nelze než potvrdit názor K. a E. Rybníčkových, že údaj je nutno "posuzovat velmi opatrně", popř. doufat, že s postupující úrovní zpracování herbářů a digitalizace dat se sporný doklad s. trsnatého z Humpolecka ještě někde vynoří. Bližší i vzdálenější okolí místa nálezu patří k místům brutálně poznamenaným plošnými pozemkovými úpravami z konce 20. století a snaha o případné ověření v současnosti se jeví jako zcela bezpředmětná.
Mapa výskytu - suchopýrek trsnatý - Trichophorum cespitosum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. - suchopýrek trsnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.