Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphorbia amygdaloides L. - pryšec mandloňovitý v Kraji Vysočina

Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 9.5.2010, foto Libor Ekrt
Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 9.5.2010, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Euphorbiaceae - Pryšcovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pryšec mandloňový je především evropským druhem, jehož rozšíření se táhne od západního Španělska a jihu Britských ostrovů přes západní a střední Evropu na Ukrajinu a Balkán. Okrajově přesahuje do severní Afriky, na černomořské pobřeží Zakavkazska a jižní pobřeží Kaspického moře. Na našem území roste pryšec mandloňový ve stinných až polostinných listnatých lesích, na křovinatých stráních nebo v lemech na mírně vlhkých a zpravidla hlubších půdách. Těžiště rozšíření na našem území leží ve středních polohách Moravy, do Čech pouze vyznívá a je zde podstatně vzácnější až zcela chybí. Na Vysočinu také zasahuje okrajově a ostrůvkovitě na severu, severovýchodě a východě až jihovýchodě území. Téměř polovina známých lokalit je dnes nezvěstná. Recentně je pryšec mandloňovitý znám od Libice nad Doubravou z PR Svatomariánské údolí (Rusňák & Lemberková 2006), z lesních porostů na přehradou Vír I na Svratecku (Lustyk 2008), početná skupina lokalit pochází z údolí Oslavy, zejména pod Náměští nad Oslavou (např. Ekrt et al. 2014) a ojedinělý výskyt pochází od Příštpa na jihovýchodě Třebíčska (not. Čech 2001). Úbytek lokalit Euphorbia amygdaloides souvisí pravděpodobně s degradací původních listnatých porostů v důsledku nevhodných lesnických zásahů, ale může být také přirozeným důsledkem exklávního výskytu druhu na Vysočině. Malé jednotlivé populace mohou snadno zaniknout pouze v důsledku náhodného narušení. Ochrana druhu představuje především ochranu listnatých lesů původního druhového složení a citlivé lesní hospodaření s vyloučením rozsáhlých holosečí a převodu na jehličnaté lesní kultury.
Mapa výskytu - pryšec mandloňovitý - Euphorbia amygdaloides
Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 9.5.2010, foto Libor Ekrt
Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 9.5.2010, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphorbia amygdaloides L. - pryšec mandloňovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.