Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lolium remotum Schrank - jílek oddálený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Jílek oddálený byl ještě koncem 19. století hojným plevelem lněných polí. V současnosti je pro celé území ČR tento archeofyt uváděn jako nezvěstný (A2). Jeho ústup byl zapříčiněn lepším čištěním osiva a postupným útlumem pěstování a zpracování lnu. Na území Vysočiny byl udáván z okolí Havlíčkova Brodu (Čelakovský 1883, Schwarzel 1872 MJ), Žďáru nad Sázavou (Havelka 1896) a Kamenice nad Lipou (Nováček 1951). Naposledy byl uváděn z prostoru železničního nádraží v Novém Městě na Moravě (Smejkal 1960) a od Humpolce, kde byl sbírán ještě v 70 letech 20. století (Deyl 1974 MJ). Je pravděpodobné, že výskyt u Humpolce měl souvislost s provozem firmy Českomoravský len Humpolec, který zpracovával veškerý domácí přadný len.
Mapa výskytu - jílek oddálený - Lolium remotum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lolium remotum Schrank - jílek oddálený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.