Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phyteuma nigrum F. W. Schmidt - zvonečník černý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Campanulaceae - Zvonkovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Zvonečník černý je evropským endemitem s omezeným areálem od Nizozemí a Belgie po střední Německo, Českou republiku a severní Rakousko. V České republice má zvonečník černý zajímavé rozšíření. Těžiště výskytu leží v jižní a západní části Čech, vzácněji se vyskytuje v severních Čechách. Jedná se o druh horských a podhorských mezofilních až střídavě vlhkých luk. Zatímco ve výše uvedených horských oblastech je hojný, v podhůří je již podstatně vzácnější. Ojedinělé lokality mimo výše uvedená území jsou považovány za druhotné. Na západním okraji Vysočiny byl zvonečník uváděn u Chválkova u Kamenice nad Lipou (Kovanda 1981 in Kovanda in Slavík 2000). Druhý údaj v regionu je od Stříteže u Chotěboře (not. Čech 2008-2013).
Mapa výskytu - zvonečník černý - Phyteuma nigrum

Lokality

Zvonečník černý (Phyteuma nigrum), Střížov u Chotěboře [HB], 24.5.2009, foto Luděk Čech
Zvonečník černý (Phyteuma nigrum), Střížov u Chotěboře [HB], 24.5.2009, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Phyteuma nigrum F. W. Schmidt - zvonečník černý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.