Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Juncus capitatus Weigel - sítina strboulkatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Juncaceae - Sítinovité

Syn.: Sítina hlávkatá

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Sítina stroulkatá je droboučká jednoletka vlhkých, živinami chudých písků s rozsáhlým disjunktním areálem. Vyskytuje se v západní a střední Evropě na východ po Rusko a na sever po jižní Skandinávii a Skotsko a roztroušeně i podél Středozemního moře včetně severní Afriky. Roste i na východním a západním pobřeží Severní Ameriky, atlantickém pobřeží Jižní Ameriky a v Austrálii. V České republice byla nejhojnější v jižních Čechách, na Dokesku a v Polabí. Roemer (1866) ji nalezl v počtu dvou exemplářů u Naloučan na Třebíčsku. V současnosti roste již jen ojediněle na Třeboňsku a Českolipsku. Lokality byly likvidovány stavební činností, těžbou písku či přirozeným zarůstáním. Populace sítiny strboulkaté jsou výrazně citlivé i na klimatické podmínky, několik suchých let mohlo zapříčinit její vymizení z řady míst. Její vzrůst ji navíc téměř předurčuje k přehlédnutí.
Mapa výskytu - sítina strboulkatá - Juncus capitatus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Juncus capitatus Weigel - sítina strboulkatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.