Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Potentilla anglica Laichard. - mochna anglická v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Mochna anglická je evropský, atlantsky laděný druh se souvislým rozšířením v sz. Evropě od Velké Británie, Francie a jižní Skandinávie do střední Evropy, disjunktně a okrajově se vyskytuje i v Rumunsku. Jedná se o hybridogenní taxon (P. erecta × P. reptans) rostoucí na rašelinných a vlhkých loukách, ale i okrajích lesních cest a na okrajích vlhčích lesů. V České republice se vyskytuje ostrůvkovitě až místy hojně, zejména v severní polovině státu. Většina lokalit leží ve středních polohách s výskytem vhodných biotopů. Na Vysočinu zasahuje pouze v severní části regionu, zejména v oblasti Žďárských vrchů a jejich podhůří. Recentních lokalit však není mnoho. Jednotlivě se vyskytuje na Bohdalovsku u Pařezného rybníka (Kaplan 2005 in Čech et al. 2006), další nálezy jsou od rybníka Babín (Mutina 2001 NDOP) a od Račína na Žďársku (Komárek 2015 NDOP). Více recentních údajů je známo z vrcholové části Žďárských vrchů v okolí obcí Fryšava a Herálec (např. not Čech 2012, Čech 2000 MJ) a dále z údolí Hlučálu u Pusté Rybné (Peterka 2013 NDOP). Zcela převažují historické údaje. Částečně je to důsledkem ústupu rašelinných a vlhkých luk, na absenci recentních dat se ale také významně podepisuje determinační obtížnost druhu. Druh je možná v současnosti častější než ukazuje mapa jeho výskytu, ale konkrétní floristická data nám chybějí.
Mapa výskytu - mochna anglická - Potentilla anglica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Potentilla anglica Laichard. - mochna anglická v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.