Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clemants - merlík hroznový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Chenopodiaceae - Merlíkovité

Syn.: Chenopodium botrys

Ochrana a ohrožení

 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Merlík hroznový je submediteránní druh, jehož rozšíření se táhne od jižní Evropy přes jihozápadní Asii až do Číny. Na našem území je to archeofyt vyhledávající narušená ruderální stanoviště s lehkými, písčitými, štěrkovitými a škvárovitými substráty. Dříve se pěstoval jako léčivá rostlina v zahradách a odtud mohl zplaňovat. Novodobě se může šířit i s transportem písku, štěrku a jiného stavebního materiálu. Početnější výskyt je soustředěn především na jižní Moravu a do okolí velkých městských aglomerací (Kaplan et al. in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočině je výskyt druhu vázán na oblast praebohemika kam vyznívá z panonského termofytika jižní Moravy. Roste zde na ruderálních stanovištích v obcích nebo cestách a v okolí rybníků. Mimo Třebíčsko jsou známé jen ojedinělé lokality z čistě antropogenních stanovišť jako například autobusové nádraží ve Žďáru nad Sázavou (Šumberová 2016 Pladias), v Koroužném na hromadě písku (Řepka 1985 BRNM), rybí sádky u Horní Libochové (Šumberová 2003 Pladias) a v areálu bývalých uhelných skladů v Telči (Ekrt 2011 MJ). Ohrožení druhu spočívá především ve ztrátě vhodných narušených ruderálních stanovišť.
Mapa výskytu - merlík hroznový - Dysphania botrys

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clemants - merlík hroznový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.