Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trifolium ochroleucon Huds. - jetel bledožlutý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Jetel bledožlutý je druhem západní, střední a jižní Evropy, okrajově vyznívá na Ukrajinu a izolované arely výskytu jsou známé v Turecku a v severní Africe. Na našem území se jedná o druh subxerotermních až mírně vlhkých luk, pastvin, lesních lemů a světlin na bázemi bohatších, často jílovitých půdách. V České republice roste hojněji na východní Moravě, směrem na západ je jeho výskyt ostrůvkovitý a vzácný. V Čechách se vyskytuje vzácně na severozápadě, východě a ve středních Čechách. Na Vysočině je to velmi vzácný taxon a většina jeho známých lokalit je recentně nezvěstná. Několik výskytů je známo v okolí Havlíčkova Brodu, ale recentně zde byl zaznamenán pouze u jižního portálu železničního tunelu vjv. od nádraží ve městě (např. Čech 2003 MJ). Dva starší údaje pochází ze severovýchodního okraje regionu od obcí Rožná (Kubát in Slavík 1995) a Kovářová (Hudcová 1992). Dále jsou známé již jen zcela ojedinělé historické údaje od Jihlavy na vojenské střelnici (pravděpodobně vyseto, Ambrož 1929), na Kopaninách u Radonína (Dvořák 1932), u Moravských Budějovic (Bauerová 1951 ZMT) a jediný recentní údaj ze stráňky na západním okraji obce Lesní Jakubov na východním okraji regionu (Vymyslický & Bureš 2011 in Grulich 2014).
Mapa výskytu - jetel bledožlutý - Trifolium ochroleucon

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Trifolium ochroleucon Huds. - jetel bledožlutý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.