Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nepeta nuda L. - šanta lesostepní v Kraji Vysočina

Šanta lesostepní pravá (Nepeta nuda), Mohelno, U Jezera [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Šanta lesostepní pravá (Nepeta nuda), Mohelno, U Jezera [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

V ČR pouze N. n. subsp. nuda.

Ochrana a ohrožení

  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Šanta lesostepní je euro-asijským kontinentálním druhem rostoucím od střední a jv. Evropy po střední Asii. Českou republikou probíhá severozápadní hranice jejího rozšíření. Ostrůvkovitě a vzácně roste v oblasti severozápadních Čech a na jižní a střední Moravě. Jedná se o průvodce suchých, kamenitých a křovinatých strání, pastvin a lemů teplomilných lesů na výhřevných, minerálně bohatých půdách. Může být nalézána i na travnatých náspech komunikací. Na Vysočině se jedná o velmi vzácný druh, který sem vyznívá z oblasti moravského panonika a v současnosti roste na dvou lokalitách. Jedna leží v údolí Jihlavy u Mohelna (např. Čech 2001 in Hadinec, Lustyk & Procházka 2004, not. Čech 2006–2014). Druhá leží v údolí Oslavy ve svahu pod zříceninou Kraví hora (Ekrt 2013 MJ). Na Kraví hoře byla recentně nalezena menší populace v prudkém svahu nad řekou Oslavou. Šanta zde roste ve světlé doubravě, kde však zarůstá křovinami.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - šanta lesostepní - Nepeta nuda

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Nepeta nuda L. - šanta lesostepní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.