Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gentiana pneumonanthe L. - hořec hořepník v Kraji Vysočina

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), PP Pod Kazbalem [HB], 22.8.2010, foto Luděk Čech
Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), PP Pod Kazbalem [HB], 22.8.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
 • Čeleď: Gentianaceae - Hořcovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Hořec hořepník je euroasijský druh rostoucí v širokém pásu zhruba od střední Sibiře po Španělsko. Ve střední Evropě je to typický průvodce střídavě vlhkých bezkolencových luk a pastvin, případně světlých vlhkých lesů a jejich lemů na minerálně bohatých slabě zásaditých až neutrálních půdách s kolísající hladinou spodní vody. V České republice se v minulosti vyskytoval roztroušeně až místy hojně především v jižních, jihozápadních a západních Čechách, na střední Moravě a v Bílých Karpatech, jinde rostl spíše vzácněji nebo zcela chyběl. Na Vysočině je extrémně vzácný, známý pouze z jedné lokality (PP Pod Kazbalem u Uhelné Příbrami) na úpatí Železných hor, kde roste dodnes (např. not. Čech 1999-2013) a ze dvou lokalit na Třebíčsku. Zatímco výskyt nedaleko Balounova rybníka u Podklášteří u Třebíče pochází z první poloviny 20. století (Jičínský 1920 ZMT) a dnes již neexistuje, tak lokalita z údolí Rokytné nedaleko obce Příštpo je známá recentně (Šmarda 2001 ZMT). Aktuální stav a velikost populace není ale známá. Gentiana pneumonanthe patří do skupiny druhů, které z naší krajiny celkově zmizely v důsledku ústupu hospodaření na produkčně nezajímavých pozemcích, ale především kvůli velkoplošnému odvodnění a zkulturnění původních druhově bohatých lučních společenstev. Ochrana přeživších populací hořce hořepníku spočívá v zajištění každoroční seče a pečlivého výhrabu pokosených luk. Pro rozvoj populace je vhodné dbát na podporu generativního rozmnožování (produkce semen), vhodná je mozaikovitá seč.
Mapa výskytu - hořec hořepník - Gentiana pneumonanthe

Lokality

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), PP Pod Kazbalem [HB], 9.9.2009, foto Luděk Čech
Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), PP Pod Kazbalem [HB], 9.9.2009, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gentiana pneumonanthe L. - hořec hořepník v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.