Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphorbia angulata Jacq. - pryšec hranatý v Kraji Vysočina

Pryšec hranatý (Euphorbia angulata), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 10.5.2009, foto Jan Roleček
Pryšec hranatý (Euphorbia angulata), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 10.5.2009, foto Jan Roleček

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
 • Čeleď: Euphorbiaceae - Pryšcovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Pryšec hranatý se v Evropě vyskytuje v dvou oddělených arelách. První leží na severu Španělska a v jihozápadní a střední Francii, druhá arela se rozkládá od Švýcarska až po jihozápadní Ukrajinu. V České republice je to vzácný druh, který roste zejména v termofytiku středních Čech a jižní a střední Moravy ve vegetaci světlých lesů, křovinatých strání a v lesních lemech. Na Vysočinu přesahuje vzácně z jižní Moravy do oblasti praebohemika. Recentní údaje pocházejí z lesů u Dalešic, Slavětic a Kramolína v návaznosti na údolí Jihlavy (Čech in Hadinec & Lustyk 2006), od Hostimi (Chytrý & Chytrá 2014) a Přešovic (Čech 2012 herb. Čech). V současnosti nezvěstné jsou údaje od Mohelna (Suza 1933 BRNU) a Lhánic (Řepka 1994 ZMT), ale také exklávní výskyty z Týnského boroví u Třebíče (např. Dvořák 1906 ZMT, Suza 1930b) a Helenína u Jihlavy (Ambrož 1929, Picbauer 1923, Suza 1930b). Podobně jako další druhy vázané na světlé lesní porosty je také Euphorbia angulata ohrožena ztrátou biotopů v důsledku nevhodného lesního hospodaření (převod na zapojené lesní kultury) nebo přirozeného zániku biotopu v důsledku absence tradičních forem hospodářského využití (pastva, vysekávání mlaziny, toulavá seč, pařezení). Většinou se jedná o drobné populace, které mohou snadno zaniknout, a ochraně druhu je dobré věnovat pozornost.
Mapa výskytu - pryšec hranatý - Euphorbia angulata

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphorbia angulata Jacq. - pryšec hranatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.