Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Botrychium lunaria (L.) Sw. - vratička měsíční v Kraji Vysočina

Vratička měsíční (Botrychium lunaria), Nová Ves u Chotěboře [HB], 21.5.2005, foto Luděk Čech
Vratička měsíční (Botrychium lunaria), Nová Ves u Chotěboře [HB], 21.5.2005, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Ophioglossales - Hadilkotvaré
 • Čeleď: Ophioglossaceae - Hadilkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vratička měsíční je druh s širokým cirkumtemperátním areálem na severní polokouli. V České republice se v minulosti vyskytovala prakticky na celém území kromě nejsušších oblastí v nížinách. V současné době roste roztroušeně až vzácně převážně ve vyšších a středních polohách (Ekrt in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočině je charakter rozšíření druhu obdobný jako v celé ČR. Kromě nejsušších oblastí se historicky vyskytoval ostrůvkovitě až roztroušeně po celém regionu. Dnes se na Vysočině vyskytuje velmi vzácně. Nejpočetnější koncentrace lokalit je v severovýchodní části území na ve Žďárských vrších a na Svratecku. Jinde se jedná o ojedinělé lokality. Na Vysočině vratička měsíční kopíruje přítomnost bazických substrátů a řada lokalit je známa přímo z den bývalých vápencových lůmků (např. Krasonice, Zvole, Dolní Čepí, Kozlov). Dále se vyskytuje v krátkostébelných a často narušovaných (sešlap, pastva) sušších až mezofilních trávnících. Druh celkově ustoupil v důsledku zemědělské intenzifikace a změn v obhospodařování krajiny. V současné době jsou stávající populace vesměs nejvíce ohroženy sukcesí dřevin v důsledku absence pravidelného hospodaření, nebo silným zapojením drnu a expanzí konkurenčně silných rostlin u nepasených a nekosených trávníků.
Mapa výskytu - vratička měsíční - Botrychium lunaria

Lokality

Vratička měsíční (Botrychium lunaria), vápenka u Zvole [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vratička měsíční (Botrychium lunaria), vápenka u Zvole [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vratička měsíční (Botrychium lunaria), vápenka u Zvole [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vratička měsíční (Botrychium lunaria), vápenka u Zvole [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Botrychium lunaria (L.) Sw. - vratička měsíční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.