Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Listera cordata (L.) R. Br. - bradáček srdčitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Bradáček srdčitý je drobná, nenápadná orchidej rašelinných a podmáčených smrčin a okrajů rašelinišť. Jeho areálem je severní Evropa, Asie a Amerika včetně Grónska či Islandu. Směrem na jih se již vyskytuje pouze disjunktivně pouze v horských polohách. Jeho areál tak končí v Pyrenejích či v bulharských a řeckých horách. V České republice se jedná o kriticky ohrožený druh a naprostá většina jeho lokalit leží v pohraničních horách, zejména na Šumavě. Z většiny lokalit ve středních polohách přibližně od 60 let 20. století vymizel. Údaje o jeho výskytu na Vysočině jsou lokalizovány do nejvyšších poloh Žďárských vrchů, konkrétně do okolí obcí Cikháj, Fryšava a Světnov. Kovář (in Šmarda 1938) ji tak uvádí „v rašelinných skropinách mezi Brožovou skalou a Křivým Javorem“ a (in Šmarda 1943) „v ploníku a rašeliníku z Cikháje k Fryšavě“. Za jeho vymizením je třeba hledat zejména intenzivní lesní hospodaření, které se nevyhýbá ani nejvyšším polohám Žďárských vrchů, konkrétně značné odvodňování podmáčených lesních porostů a jejich celoplošná obnova.
Mapa výskytu - bradáček srdčitý - Listera cordata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Listera cordata (L.) R. Br. - bradáček srdčitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.