Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Monotropa hypophegea Wallr. - hnilák lysý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
  • Čeleď: Monotropaceae - Hnilákovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hnilák lysý je evropský druh, který se vyskytuje od z. Evropy přes j. Skandinávii až po Ural a na jih až na Balkáně. Tato nezelená vytrvalá mykoparazitická bylina roste v sušších humózních lesích, zpravidla na bazických podkladech. Rozšíření v ČR do velké míry tyto substráty kopíruje, druh je relativně častější pouze v Českém krasu, Českém středohoří, na vápencích v podhůří Šumavy a v Bílých Karpatech, jinde roste jen vzácně. Z Vysočiny existuje jen velmi málo údajů. Historicky je uváděn z okolí Jihlavy (Pokorny 1852). Formulace "In Nadelwaldern gemein" však vzbuzuje pochybnosti o správnosti určení a připouští možnost záměny s běžnějším hnilákem smrkovým, který autor neuvádí. Na podloží krystalických vápenců byl druh nalezen v NPP Švařec na Svratecku (Čech 2002 MJ, Čech in Hadinec, Lustyk & Procházka 2004). Další recentní údaje pocházejí z údolí Jihlavy u Dukovan (not. Čech & Komárek 2009, Prokešová & Daněk 2017) a Lhánic (Grulich 2011 in Grulich 2014). Pozoruhodný je nález druhu na Volákově kopci u Kameniček (Rusňák & Lemberková 2006). Hnilák lysý se v regionu vyskytuje v různých typech lesů, od světlého boru na vápenci (Švařec) po sušší dubohabřinu na hadcovém svahu (Dukovany). Populace druhu jsou malé a plošně velmi omezené, kvetoucí lodyhy se objevují nepravidelně. Charakter aktuálního ohrožení taxonu není prozatím příliš jasný, může se jednat o změny lesního prostředí vlivem nevhodného hospodaření, eutrofizace a sukcesních pochodů.
Mapa výskytu - hnilák lysý - Monotropa hypophegea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Monotropa hypophegea Wallr. - hnilák lysý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.