Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hypochaeris maculata L. - prasetník plamatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Prasetník plamatý je euroasijský druh, který je souvisle rozšířen ve střední a v. Evropě a na východě zasahuje v pásu až do střední Asie. V ČR roste roztroušeně v termofytiku a v mezofytiku, do oreofytika zasahuje jen ojediněle. Upřednostňuje členitější reliéf a vápnité podloží, relativně často se vyskytuje na měkkých horninách j. a jv. Moravy. Druh je na Vysočině velmi vzácný a dokladovaných nálezů je pouze několik. V první polovině 20. století byl nalezen u Mohelna (Dvořák 1936 ZMT), u Předína (Veselský 1934 ZMT) a také u Jitkova na Havlíčkobrodsku (Vitoušek 1913 BRNU). Větší koncentrace lokalit je pouze na suchých trávnících třebíčského syenitového masivu, např. u Hostákova (Ondráčková 1965 ZMT), Trnavy, Ptáčova a Ocmanic (Houzarová 2010 NDOP). Prasetník plamatý roste na různých typech stanovišť, od suchých strání a lemů přes světlé lesy až po střídavě vlhké louky. Ohrožení druhu spočívá v obecném úbytku těchto biotopů.
Mapa výskytu - prasetník plamatý - Hypochaeris maculata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hypochaeris maculata L. - prasetník plamatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.