Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pyrola rotundifolia L. - hruštička okrouhlolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
  • Čeleď: Pyrolaceae - Hruštičkovité

V ČR pouze P. r. subsp. rotundifolia.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hruštička okrouhlolistá (P. r. subsp. rotundifolia) má euroasijské rozšíření od západní Evropy až do střední Asie a na Kavkaz. V České republice roste podobně jako další druhy hruštiček zejména v lemech lesů, především borů, ale také dalších typů listnatých mezofilních lesů. Roztroušeně se vyskytovala na většině území, ale značně mezernatě, vyhýbala se nejteplejším polohám a v horách byla také vzácná. Vysočina patřila k oblastem s poměrně početným výskytem. Do současnosti se zde ale zachovala pouze na čtyřech místech. Víme o ní od Krucemburku na západě Žďárských vrchů (Gutzerová 2002 NDOP), dále na dvou lokalitách jihovýchodně od Jihlavy, konkrétně v PR Údolí Brtnice (Zlámalík 2001 NDOP) a u Horního Smrčného (např. Čech 2008 herb. Čech). Poslední lokalitou na netypickém biotopu rašeliniště je PR Na Podlesích u Hrutova (Dvořáčková 2005 in Čech et al. 2006), kde se ale nepodařilo druh opakovaně ověřit (Ekrtová et al. 2014b). Také v PR Údolí Brtnice druh aktuálně nalezen nebyl (Ekrtová & Ekrt 2015a). Současný stav ostatních populací druhu není znám, ale jednoznačně lze říci, že hruštička okrouhlolistá patří na Vysočině k vymírajícím druhům a měla by se jí věnovat maximální pozornost ochrany přírody. Dramatický ústup má, kromě možného negativního dopadu imisní zátěže v minulosti, podobné příčiny jako v případě dalších druhů lemových lesních stanovišť. Je jím ztráta oligotrofních otevřených lemových struktur a světlin v lesích vlivem intenzivního lesního hospodaření preferujícího stinné smrkové kultury a celkové eutrofizace krajiny. Svou roli může hrát i ústup os přepásání lesů a jejich lemů.
Mapa výskytu - hruštička okrouhlolistá - Pyrola rotundifolia

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pyrola rotundifolia L. - hruštička okrouhlolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.