Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nuphar pumila (Timm) DC. - stulík malý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Magnoliopsida - Nižší dvouděložné
 • Řád: Nymphaeales - Leknínotvaré
 • Čeleď: Nymphaeaceae - Leknínovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Stulík malý roste prakticky v celé Evropě souvisle až do střední Asie a na Dálný východ, zcela ojediněle i jinde. Jedná se o druh oligotrofních až dystrofních vod, jehož rozšíření bylo v České republice soustředěno do jižní části Šumavy, Českobudějovické a Třeboňské pánve a jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Většina známých výskytů zanikla, zachovalo se pouze několik posledních lokalit. Stav velmi dobře ilustruje situace na Vysočině. Doložené výskyty existují ze čtyř lokalit. Konkrétně se jednalo o rybník u obce Kostelec (např. Vogl 1908 PRC), rybník u Chadimova mlýna u Horních Dubenek (např. Pokorny 1852, Jechl 1932 BRNU), rybník Doupský u obce Doupě severozápadně Telče (např. Růžička 1978 MJ, Ekrtová 2013 NDOP) a rybník Černíč na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky (např. Oborny 1880 PRC, Růžička 1976 in Růžička et al. 1968–2011). Jediná recentní populace zůstala zachována na rybníce Doupský a aktuálně je nejpočetnější populací druhu v České republice. Stulík malý je typickým příkladem vždy vzácného druhu s omezeným výskytem, který je velmi citlivý na kvalitu vody a velmi špatně snáší eutrofizaci a znečištění. Proto v níže položených oblastech druh ustupoval pravděpodobně již v první polovině 20. století. Na Doupském rybníce ale stulík překvapivě velmi dobře snášel neoptimální rybniční hospodaření. V posledních dvou letech ale začíná výrazně ustupovat, pravděpodobně důsledkem nevhodné rybí obsádky, nebo jiných veřejně neznámých nežádoucích zásahů ze strany rybničního hospodaření. Pro ochranu druhu je zásadní zajistit pouze výrazně extenzivní chov ryb a usilovat o maximální čistotu vody v rybníce.
Mapa výskytu - stulík malý - Nuphar pumila

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Nuphar pumila (Timm) DC. - stulík malý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.