Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Coeloglossum viride (L.) Hartm. - vemeníček zelený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Druh s cirkumtemperátním rozšířením roste v ČR roztroušeně především ve vyšších polohách. Tomu odpovídá i jeho výskyt na Vysočině, bohužel však již pouze historický. Mimo ojedinělé nálezy v okolí Jihlavy, Kamenice nad Lipou a České Bělé se vemeníček relativně častěji vyskytoval ve Žďárských vrších, a to severně od Nového Města na Moravě a v širším okolí Žákovy hory. V druhé polovině 20. století prodělal druh na území ČR výrazný ústup a většina jeho populací zanikla. Tento proces se nevyhnul ani Vysočině. Poslední výskyt vemeníčku zeleného v regionu byl zaznamenán v roce 1981 na loučce u památníku odboje nedaleko Cikháje (Heroldová 1982). Typickým stanovištěm tohoto konkurenčně slabšího druhu jsou krátkostébélné oligotrofní trávníky, ohrožené po ukončení tradičního hospodaření (extenzívní pastva, kosení) zapojováním drnu, šířením vzrůstných dominant a postupným zarůstáním. Část lokalit zanikla vlivem hnojení a hospodářských úprav.
Mapa výskytu - vemeníček zelený - Coeloglossum viride

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Coeloglossum viride (L.) Hartm. - vemeníček zelený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.