Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy - kapraď podobná v Kraji Vysočina

Kapraď podobná (Dryopteris expansa), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 15.5.2010, foto Libor Ekrt
Kapraď podobná (Dryopteris expansa), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 15.5.2010, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
  • Čeleď: Dryopteridaceae - Kapraďovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kapraď podobná je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule. Jedná se o diploidní kritický taxon v rámci skupiny Dryopteris carthusiana. Je obtížněji určitelný od příbuzné D. dilatata, s kterou se může často křížit (Ekrt et al. 2010, Ekrt et al. 2013). Jedná se o průvodce humidních lesů, roste ve smrčinách, bučinách, olšinách a suťových lesích vyšších a středních poloh (Ekrt in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině byl zaznamenán v rámci taxonomického studia skupiny (Ekrt l. c.) na řadě lokalit ve Žďárských vrších a Jihlavských vrších, a dále ve vyšších polohách Jihlavska a Telečska. V níže položených oblastech je jeho výskyt spíše výjimečný, většinou vázaný na inverzní polohy, severně exponované suťové svahy apod. Jedná se o nejvzácněji se vyskytující druh v rámci D. carthusiana agg., jehož rozšíření není dosud dostatečně známé. Lze předpokládat, že bude nalezen i v dalších oblastech.
Mapa výskytu - kapraď podobná - Dryopteris expansa

Lokality

Kapraď podobná (Dryopteris expansa), Šemíkovice, Výří Skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Kapraď podobná (Dryopteris expansa), Šemíkovice, Výří Skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy - kapraď podobná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.