Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Adonis aestivalis L. - hlaváček letní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

V ČR pouze Adonis aestivalis subsp. aestivalis.

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Hlaváček letní je jednoletý druh submediteráního rozšíření, které se táhne přes Evropu a sev. Afriku až na západní úpatí Himaláje. Ve střední Evropě se jedná o typický teplomilný archeofyt rostoucí jako polní plevel na polích s bázemi bohatými nebo jílovitopísčitými půdami. V České republice leží těžiště jeho rozšíření v českém a moravském termofytiku a odtud vyznívá do přilehlých oblastí mezofytika. Tento trend lze pozorovat také v oblasti Vysočiny, kam druh zasahuje jen velmi vzácně, přičemž větší část údajů je už pouze historických. Recentně byl zaznamenán pouze na Svratecku v NPP Švařec (Krausová 1985, Lysák 2005) a pak již jen v okolí obce Mohelno na nejteplejším jv. okraji zájmového území. Historické údaje jsou vázané také na širší oblast Praebohemika, kde můžeme předpokládat, že v minulosti vyskytoval hojněji. Ojedinělý záznam pochází z opukové stráně nedaleko Jeníkovce u Malče na severním okraji Vysočiny (Hadač et al. 1994) a z intravilánu obce Třešť v centrální části území (Švarc 1970 MJ). Tak jako většina polních plevelů je druh dlouhodobě ohrožen intenzivní chemizací v zemědělství a možnost jeho výskytu je omezená na nepatrné plochy, které náhodou uniknou herbicidním postřikům nebo nejsou chemicky ošetřovány.
Mapa výskytu - hlaváček letní - Adonis aestivalis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Adonis aestivalis L. - hlaváček letní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.