Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nonea pulla Bernh. - pipla osmahlá v Kraji Vysočina

Pipla osmahlá (Nonea pulla), Mohelno [TR], 18.6.2008, foto Luděk Čech
Pipla osmahlá (Nonea pulla), Mohelno [TR], 18.6.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pipla osmahlá je typickým kontinentálním druhem rostoucím souvisle od střední Asie do východní Evropy a Anatolie. Ve střední Evropě se vyskytuje již pouze disjunktivně. V České republice je vázaná na české a moravské termofytikum, odkud vyznívá do navazujících částí mezofytika. Roste v rozvolněné xerotermní až semixerotermní vegetaci, v lemech lesů a řídkých křovin. Často doprovází antropogenní stanoviště, zejména okraje cest, železniční náspy, říční navigace apod. Vzhledem ke svému teplomilnému charakteru na území Vysočiny pouze vyznívá a to především do oblasti praebohemika. Ovšem i zde je patrný ústup druhu. Naprosto ojedinělý je výskyt druhu na západním okraji regionu navazující na teplejší oblasti Čech. Jedná se o historický údaj z obce Budeč nad Želivkou (Pexa 1937 in Houfek 1969). Celkově je pipla osmahlá na Vysočině výjimečným druhem, často se jedná pouze o jednotlivé nálezy. Lokality jsou spíše přechodného charakteru. S pravidelnou frekvencí se objevuje jen na nejteplejším jihovýchodním okraji území, ale i zde je vzácná. Velmi jí vyhovují narušovaná xerotermní až subxerotermní stanoviště, která nejsou v dnešní krajině běžná. Na druhou stranu v řadě případů může být její výskyt v regionu náhodný a přechodný.
Mapa výskytu - pipla osmahlá - Nonea pulla

Lokality

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Nonea pulla Bernh. - pipla osmahlá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.