Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myosotis sparsiflora J. C. Mikan ex Pohl - pomněnka řídkokvětá v Kraji Vysočina

Pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 7.5.2016, foto Libor Ekrt
Pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 7.5.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál pomněnky řídkokvěté se nachází ve střední a v. Evropě a v z. části Asie. Jednoletý až dvouletý druh se v ČR vyskytuje především v úvalech velkých řek v termofytiku a přilehlých územích mezofytika, do vyšších poloh bývá občas zavlékán. Na Vysočině se pomněnka řídkokvětá hojněji vyskytuje pouze v teplejší jv a j. části Třebíčska. Do nitra Českomoravské vrchoviny proniká druh údolími řek. Nejvýše v údolí Jihlavy byl taxon nalezen u Přímělkova, údolím Oslavy pronikl až k Dolním Heřmanicím a na Svratce roste u Ujčova. Recentní údaje pocházejí také z Jemnicka a Moravskobudějovicka. Ze sz. části regionu existuje několik historických nálezů z údolí Želivky u Červené Řečice a Senožat (např. Růžička 1974 MJ) a také z Chotěbořska (Hadač, Jirásek & Bureš 1994). Více jak sto let starý údaj z Havlíčkova Brodu (Čelakovský 1863–1868) byl nedávno potvrzen (Komárek 2016 herb. Komárek). Pomněnka řídkokvětá roste porůznu v lužních lesích, křovinách a na okrajích luk v místech s hlubokými úživnými půdami. Jako jarní efemerofyt bývá přehlížena a její výskyt v regionu je jistě poněkud častější. Druh není aktuálně ohrožen, v regionu je pouze vzácnější vzhledem ke svým ekologickým nárokům.
Mapa výskytu - pomněnka řídkokvětá - Myosotis sparsiflora
Pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Myosotis sparsiflora J. C. Mikan ex Pohl - pomněnka řídkokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.