Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orchis mascula (L.) L. - vstavač mužský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Nerozlišovány poddruhy v rámci druhu O. mascula.

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vstavač mužský v širším pojetí druhu se vyskytuje v západní, jižní, střední a východní Evropě, na sever po jižní Skandinávii a na východ po Ukrajinu a Povolží. Tato orchidej má poměrně širokou ekologickou valenci, roste od světlejších mezofilních lesů, luk a pastvin po horské louky, převážně na mezických až mírně sušších stanovištích. V České republice leží těžiště výskytu v Karpatské oblasti, Jeseníkách a ostrůvkovitě až velmi vzácně se vyskytuje v ostatních pohraničních pohořích. Ve vnitrozemí je jeho výskyt vzácný a velmi roztroušený. Z Vysočiny překvapivě existuje řada historických údajů o výskytu vstavače mužského. Největší počet lokalit je udáván z širší oblasti Žďárských vrchů a pak z Humpolecka a Pelhřimovska. Všechny floristické záznamy ale pochází z 19. a první poloviny 20. století a jen ojediněle přesahují do 50. let 20. století. Vzhledem k neznalosti charakteru udávaných lokalit je obtížné usuzovat o důvodech vymizení druhu na Vysočině. Pravděpodobně souvisí s celkovou proměnnou krajiny, především lesní a lemové vegetace, ale i charakteru pastvin a luk.
Mapa výskytu - vstavač mužský - Orchis mascula

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orchis mascula (L.) L. - vstavač mužský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.