Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sideritis montana L. - hojník chlumní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hojník chlumní je jednoletou rostlinou původní ve středním a východním Středozemí od jv. Francie přes Balkán po oblast Kaspického moře. Severní hranice jeho areálu probíhá územím jižní Moravy, kde roste na sprašových, vápníkem bohatých půdách ve stepních trávnících i v plevelných společenstvech vinic a úhorů. Příležitostně byl zavlékán i do chladnějších poloh jak na Moravě, tak i v Čechách. Čábera jej v roce 1949 (in Čábera 1969) nalezl ve spáře chodníku v Humpolci a v roce 1907 byl nalezen na tržišti v Třebíči (Suza 1907 BRNU, Dvořák R. 1907 BRNM).
Mapa výskytu - hojník chlumní - Sideritis montana

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sideritis montana L. - hojník chlumní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.