Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polycnemum arvense L. - chruplavník rolní v Kraji Vysočina

Chruplavník rolní (Polycnemum arvense), Ocmanice [TR], 1.7.2010, foto Luděk Čech
Chruplavník rolní (Polycnemum arvense), Ocmanice [TR], 1.7.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Chenopodiaceae - Merlíkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Chruplavník rolní roste ve střední a východní Evropě, na západě zasahuje do Francie, směrem na východ se vyskytuje v Malé Asii, na Kavkaze a na j. Sibiři. Tento jednoletý archeofyt je v ČR vázán na teplejší polohy termofytika a mezofytika s chudšími a propustnými půdami. Převážně historické rozšíření na Vysočině je soustředěno v relativně teplejších polohách údolí řek Sázavy, Šlapanky a Jihlavy. Druh rostl v Havlíčkově Brodě (Novák 1878), u Šlapanova (Stránský 1870, 1872 MJ) a v okolí Jihlavy (Pokorny 1852, Reichardt 1855). Další seskupení historických lokalit se nachází na písčitých rozpadech třebíčského syenitového masivu v širším okolí Třebíče a Náramče (např. Dvořák 1904 ZMT, Suza 1929, Suza 1932). Uváděn je také od Náměště nad Oslavou (Roemer 1855), Mohelna (např. Suza 1928) a Moravských Budějovic (Laus 1908). Ojedinělý údaj z Pelhřimovska pochází od Kamenice nad Lipou (Nováček 1951) a v 60. letech 20. století byl chruplavník rolní nalezen u Polné (Jatiová 1962). Vzhledem k různému taxonomickému pojetí v minulosti nelze vyloučit, že se některé starší literární údaje mohou týkat podobného chruplavníku většího. Jediná recentní lokalita druhu v regionu se nachází u křížku v polích nedaleko Ocmanic na Třebíčsku (Jelínková 2008 ZMT, Roleček 2010). Chruplavník zde roste na udržované okrasné skalce v písčitém substrátu na syenitovém podloží. Nenápadné rostliny lze snadno přehlédnout a další výskyt taxonu na vhodných stanovištích při okrajích písčitých polí a suchých trávníků na Vysočině rozhodně nelze vyloučit, zvláště pak na Třebíčsku. Výrazný ústup druhu souvisí s modernizací agrotechnických postupů a plošným používáním herbicidů.
Mapa výskytu - chruplavník rolní - Polycnemum arvense
Chruplavník rolní (Polycnemum arvense), Ocmanice [TR], 1.7.2010, foto Luděk Čech
Chruplavník rolní (Polycnemum arvense), Ocmanice [TR], 1.7.2010, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polycnemum arvense L. - chruplavník rolní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.