Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Libanotis pyrenaica (L.) Bourg. - žebřice pyrenejská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Žebřice pyrenejská je euro-sibiřským druhem rostoucím od západní a střední Evropy po střední Sibiř. Jedná se o světlomilný druh výrazně preferující stanoviště na minerálně bohatých horninách, jakými jsou travnaté, skalnaté stráně, světlé lesy a jejich lemy, ale také suché i slatinné louky a pastviny. V České republice je většina lokalit soustředěna v regionech s bazickými horninami a sušším a teplejším klimatem. V Čechách roste především v Polabí, Českém středohoří a na Horažďovických a Českokrumlovských vápencích, na Moravě jsou nejpočetnější populace v Podyjí, dolním Pomoraví, Moravském Krasu a Bílých Karpatech, jinde jsou jen výskyty jen ojedinělé nebo druh zcela chybí. Na Vysočinu zasahoval výskyt Libanotis pyrenaica jen okrajově do okolí obce Mohelno. Žebřice pyrenejská je na Mohelně zřejmě vymřelá, není znám žádný recentní údaj z této oblasti ani po podrobné inventarizaci NPR Mohelenská hadcová step (Řepka 2005).
Mapa výskytu - žebřice pyrenejská - Libanotis pyrenaica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Libanotis pyrenaica (L.) Bourg. - žebřice pyrenejská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.