Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lithospermum officinale L. - kamejka lékařská v Kraji Vysočina

Kamejka lékařská (Lithospermum officinale), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Kamejka lékařská (Lithospermum officinale), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kamejka lékařská je široce rozšířeným euro-asijským druhem rostoucím v širokém souvislém pásu od západní Evropy do střední Asie. Ve střední Evropě je to původně typický poříční taxon, který se ještě dnes vzácně vyskytuje ve světlých sušších lužních lesích a křovinách. Typický je pro lemovou vegetaci na suchých výslunných křovinatých stráních, s oblibou doprovází bazičtější substráty. V České republice je autochtonní výskyt kamejky lékařské úzce vázáný na české a panonské termofytikum. Do mezofytika zasahuje jen v širším okolí Brna a výskyt se táhne podél údolí Svratky až k Dolnímu Čepí na Vysočině (např. Ekrtová & Ekrt 2013 MJ, not. Ekrtová 2016). Kromě této lokality je udáván výskyt i z nedalekého údolí Bobrůvky (Habří: Čáp 1981-2003 in NDOP). Z pohledu Vysočiny se jedná o floristicky i fytogeograficky unikátní lokality. Kromě tohoto původního výskytu je L. officinale historicky udáván i z Jihlavy (Reichardt ca 1850 MJ), obce Sokolí (Picbauer 1906) a Náměště (Roemer in Formánek 1887-1896), kde byl pěstován v zahradách a zplaňoval. Současný stav lokality v údolí Bobrůvky není znám. Na suché strání v místě bývalého vápencového lůmku nad Dolním Čepím roste kamejka lékařská v nevelké, ale stabilní populaci. V místech nejpočetnějšího výskytu je plocha pravidelně kosena a blízké budoucnosti se stane součástí přírodní památky Křižník. Pro podporu její populace je třeba zachovat pravidelnou seč porostu a začít podporovat a obnovovat lemové struktury po okrajích tzv. „Čepské stráně“.
Mapa výskytu - kamejka lékařská - Lithospermum officinale

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lithospermum officinale L. - kamejka lékařská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.