Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Isolepis setacea (L.) R. Br. - bezosetka štětinovitá v Kraji Vysočina

Bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea), Druhanov [HB], 8.7.2009, foto Josef Komárek
Bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea), Druhanov [HB], 8.7.2009, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bezosetka štětinovitá má pozoruhodný areál, vyskytuje se v Euroasii, v s. Americe, Africe i Austrálii. Souvisleji však roste pouze v z., střední a j. Evropě, dále na východ pak velmi roztroušeně až do střední Asie. Tento jednoletý vlhkomilný druh je v rámci ČR rozšířen dosti nerovnoměrně, hojnější je v jižní polovině Čech a na z. Moravě. V rozsáhlých oblastech v nižších polohách Moravy téměř chybí, vyskytuje se však v Karpatech. Na Vysočině se roztroušeně nachází téměř v celém regionu, s menší frekvencí v nejteplejších oblastech Třebíčska a Havlíčkobrodska. Velmi nenápadný a často přehlížený taxon vyhledává vlhčí osluněná místa s výrazně sníženou konkurencí ostatních bylin. K typickým stanovištím patří obnažená dna rybníků, vlhké pastviny, travnaté cesty, narušovaná místa ve vlhkých loukách a břehy vodních toků. Upřednostňuje vlhké ulehlé půdy s nízkým obsahem bází. Charakter jeho výskytu je obvykle velmi dynamický, početnost na lokalitě meziročně silně kolísá, populace se objevují a zdánlivě zase mizí. Bezosetka se zjevně udržuje v semenné bance a její účinná ochrana spočívá především v periodickém narušování drnu na místech výskytu.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bezosetka štětinovitá - Isolepis setacea

Lokality

Bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea), Křižanov [ZR], 20.7.2012, foto Josef Komárek
Bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea), Křižanov [ZR], 20.7.2012, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Isolepis setacea (L.) R. Br. - bezosetka štětinovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.