Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Barbarea stricta Andrz. - barborka přitisklá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál barborky přitisklé se táhne od Skandinávie a střední Evropy směrem na východ až do oblasti střední Sibiře. Jedná se druh vlhkých až zaplavovaných míst podél řek, přechodně se může vyskytovat i na přeplavovaných ruderálních antropogenních stanovištích. V České republice se vyskytuje roztroušeně v údolí řek především v termofytiku a mezofytiku. Historické výskyty druhu na Vysočině se nacházejí roztroušeně především v údolích řek Svratky a Želivky, ojediněle také Sázavy a Jihlavy. Poslední doložený výskyt byl zaznamenán v 90. letech 20. století v ústí Jankovského potoka do VN Sedlice (Řepka 1993 MJ). Ústup druhu zřejmě souvisí s regulací řek a výstavbou vodních nádrží. Vzhledem k charakteru taxonu a jeho lokalit nelze vyloučit ani jeho přehlížení současnými floristy.
Mapa výskytu - barborka přitisklá - Barbarea stricta

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Barbarea stricta Andrz. - barborka přitisklá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.