Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hippuris vulgaris L. - prustka obecná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Hippuridaceae - Prustkovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Prustka obecná je vynořená nebo ponořená vodní rostlina široce rozšířená po téměř celém světě s výjimkou tropů a subtropů. Vyhledává stojaté eutrofní, zřídka mezotrofní vody nebo mokřady, břehy rybníků, ale i periodicky vysychající tůně a deprese na loukách i v intravilánech obcí. V tekoucích vodách se vyskytuje jen vzácně ve vzplývající podobě a méně častá je i v trvale submerzní formě. Dříve byla rozšířena roztroušeně až vzácně v nížinách a pahorkatinách teplejších oblastí, zejména východních Čech a jižní Moravy. Vzácně zasahovala i do navazujících poloh mezofytika. Na Vysočině byla koncem 19. st. sbírána ve Žďáru nad Sázavou (Vitoušek 1897 BRNU) a u Rovečného (Fleischer 1878 PRC). V r. 2014 ji botanička třebíčského muzea H. Houzarová sbírala v tůni u rybníka Maršovec u Pozďatína. Prustka obecná na dříve známých lokalitách rychle mizí, nevyhovují ji znečištěné vody a zarůstání jinými druhy. Řada lokalit zanikla během zemědělských a vodohospodářských meliorací. Je vhodná i jako okrasná zahradní rostlina a z kultur se tak opět může šířit do volné přírody.
Mapa výskytu - prustka obecná - Hippuris vulgaris

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hippuris vulgaris L. - prustka obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.