Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet - křivatec rolní v Kraji Vysočina

Křivatec rolní (Gagea villosa), Mohelno [TR], 7.4.2009, foto Luděk Čech
Křivatec rolní (Gagea villosa), Mohelno [TR], 7.4.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Liliales - Liliotvaré
 • Čeleď: Liliaceae - Liliovité

Ochrana a ohrožení

 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Křivatec rolní je evropský subatlantsko-submediteránní druh. Centrum rozšíření leží v jižní a střední Evropě, stanovení areálové hranice na jihu a jihovýchodě je problematické vzhledem k přítomnosti řady blízce příbuzných taxonů. V České republice je ostrůvkovitě rozšířen především termofytiku a teplejším mezofytiku. Doprovází rozvolněná místa v suchých trávnících, na mezích, v lemech světlých lesů, často se může objevovat v akátinách. V minulosti hojně rostl jako plevel na polích a vinicích, což je dnes již velmi vzácné. Na Vysočině se roztroušeně vyskytuje především na jihovýchodním Třebíčsku, kam jeho výskyt vyznívá z panonského termofytika jižní Moravy. Směrem do vyšších poloh jsou již známé jen ojedinělé výskyty, z nichž řada je v současnosti nezvěstná. To platí zejména o lokalitách z Posázaví a údolí Želivky, kde jsou známy pouze historické údaje. Je pravděpodobné, že druh se v minulosti na Vysočině vyskytoval šířeji především jako plevelný druh a do vyšších poloh mohl být přechodně zavlékán. Ovšem dnes má vzhledem k hluboké orbě, chemizaci v zemědělství a omezené přítomnosti výslunných narušených ploch v krajině jen omezené možnosti svého výskytu. Přesto lze předpokládat, že v oblasti Třebíčska může být i v současnosti vzhledem k brzké době květu přehlížen.
Mapa výskytu - křivatec rolní - Gagea villosa

Lokality

Křivatec rolní (Gagea villosa), Biskupice u Hrotovic [TR], 4.4.2007, foto Luděk Čech
Křivatec rolní (Gagea villosa), Biskupice u Hrotovic [TR], 4.4.2007, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet - křivatec rolní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.