Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult. - tomkovice jižní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Tomkovice jižní je travina s poměrně malým evropským areálem. Vyskytuje se v pásu od jižního Finska po severní Itálii, východní hranice rozšíření se táhne po linii Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí a na západě areál končí ve Švýcarsku. V České republice ji najdeme v teplejších oblastech, zejména v severních a středních Čechách a střední a jihozápadní Moravě, odkud v minulosti zasahovala na území jv. Třebíčska (Štěpánková in Kaplan et al. 2016a). Udávána byla od Náměště (Schwöder 1860 BRNU), Plešic (Vašíček 1954 OP), Rapotic (Mencl 1952 PRC) a Mohelna (Suza 1930). Ještě v 90 letech 20. století byla sbírána na lokalitě Dukovanský mlýn severovýchodně jaderné elektrárny Dukovany (Ondráčková 1994 ZMT). Roste ve světlých listnatých lesích, tedy v doubravách a řidších dubohabřinách, zejména na minerálně silných substrátech jako jsou vápence, amfibolity a hadce. Její ústup zřetelně souvisí se zarůstáním světlých lesů, ve kterých se v minulosti páslo a hospodařilo pařezinovým způsobem, či přímo s převodem na jehličnaté monokultury, jak se přímo stalo i v případě populace na místě dnešní přírodní rezervace Dukovanský mlýn.

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult. - tomkovice jižní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 5. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.