Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lindernia procumbens (Krock.) Borbás - puštička pouzdernatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Puštička pouzdernatá je disjunktivně rozšířený euro-asijský druh vyskytující se ostrůvkovitě od Španělska přes celou Evropu, západní Asii, Indii, východní Asii až po Polynézii. Jedná se o rostlinu vázanou na přechodně obnažené břehy toků a vodních nádrží, na osluněná stanoviště na písčitých i bahnitých substrátech. V České republice je vzácným taxonem teplejších oblasti. Největší počet lokalit je znám z Třeboňska a Českobudějovické rybniční pánve, dále z Polabí a jižní Moravy. Na většině známých lokalit je však dnes nezvěstná nebo vyhynulá (Šumberová & Ducháček in Kaplan et al. 2016a). Z Vysočiny existují dva ojedinělé údaje, historický od Náměště na Oslavou (Šmarda 1930–1931) a recentní z rybích sádek v Telči (Šumberová 2008 EA, Šumberová et al. 2012). Současný stav populace na telčských sádkách není znám. Lindernia procumbens patří mezi nejvzácnější a nejohroženější druhy české flóry, který ustoupil zejména vlivem regulace říčních niv a následně intenzifikace rybničního hospodaření, při které došlo k výraznému zkrácení a omezení letnění rybníků. Puštička pouzdernatá je výrazně teplomilná a preferuje letnění v období vrcholného léta, navíc je náročná na vlhkost, což na rybnících omezovalo její výskyt na plochy s hlubším bahnem. Ty ovšem v silně eutrofních rybnících současnosti rychle zarůstají vegetací a konkurenčně slabší Lindernia zde má jen omezené možnosti rozvoje. Z tohoto důvodu se většina současných lokalit nachází v rybích sádkách, které bývají letněny přes celou vegetační sezónu a sukcese je zde regulovaná manipulací s vodou, sečením nebo občasnou aplikací herbicidů. Ovšem i na sádkách je druh ohrožen změnami v režimu hospodaření, kdy je omezováno letnění a dochází k nadměrné aplikaci herbicidů.
Mapa výskytu - puštička pouzdernatá - Lindernia procumbens

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lindernia procumbens (Krock.) Borbás - puštička pouzdernatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.