Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vicia cassubica L. - vikev kašubská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Těžiště rozšíření vikve kašubské je ve východní Evropě, odkud vyznívá do střední, jižní Evropy a jižní Skandinávie, dále opačným směrem disjunktivně proniká do Anatolie a na Kavkaz. Na našem území se jedná o teplomilný druh vázaný na světlé lesy, křovinaté stráně, sady a vinice rostoucí roztroušeně zejména v teplých oblastech Čech a jihovýchodní Moravy, na hlubších a úživnějších půdách. Na Vysočině je to vzácný, ojediněle se vyskytující druh. Čtyři historické údaje pocházejí ze severovýchodní části regionu (Staré Ransko, les Vápenice u Žďáru nad Sázavou – Chrtková in Slavík 1995, stráně u Hroznětic – Kobrle 1964, Herálec (Letáček in Čábera 1969), které navazují na výskyt v teplejších částech středních a východních Čech. Na moravské straně Vysočiny existuje řada sběrů V. cassubica z okolí Třebíče pocházející z první poloviny 20. století (např. Zeibert 1912 ZMT, Jičínský 1951 ZMT). Ovšem v současnosti zde žádný výskyt druhu potvrzen není. Jediné recentní lokality v regionu pochází od obce Čikov z lesního komplexu na levé straně údolí Oslavy (Čech 2006 ZMT). Vikev kašubská byla na Vysočině vždy vzácným druhem a historicky známé lokality pravděpodobně zanikly s ústupen vhodných stanovišť. Druh preferuje světlé lesy a rozvinuté neruderalizované lemové struktury, což jsou biotopy v současné době vzácné a stále ustupující. Pro podporu současných populací je důležitá aktivní podpora světlého lesa spojená s alespoň částečnou obnovou tradičních hospodářských postupů v teplejších lesích (snížení zakmenění, pařezení apod.).
Mapa výskytu - vikev kašubská - Vicia cassubica

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vicia cassubica L. - vikev kašubská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.