Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Epipactis purpurata Sm. - kruštík modrofialový v Kraji Vysočina

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), Radkovice u Hrotovic [TR], 7.8.2009, foto Luděk Čech
Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), Radkovice u Hrotovic [TR], 7.8.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kruštík modrofialový je eurosibiřský druh s širokým rozšířením v Evropě a rostoucí s přesahem až do oblasti západní Sibiře. V České republice se vyskytuje roztroušeně, místy hojněji v teplejších oblastech Čech i Moravy. Na Vysočinu proniká okrajově na severu z teplých oblastí Čech a na jihovýchodní okraj regionu z moravského panonika. Jedná se o průvodní druh humózních dubohabřin na mírně kyselých až bazických podkladech. Vzácněji roste také v květnatých bučinách nebo lužních lesích. Řada lokalit známých z regionu představuje lokality nezvěstné, což však může souviset do jisté míry s absencí recentních dat z těchto území. Kruštík modrofialový je ohrožen převodem listnatých lesů na jehličnaté kultury nebo případně okusem přemnožené lesní zvěře.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kruštík modrofialový - Epipactis purpurata

Lokality

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), Radkovice u Hrotovic [TR], 7.8.2009, foto Luděk Čech
Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), Radkovice u Hrotovic [TR], 7.8.2009, foto Luděk Čech
Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), Radkovice u Hrotovic [TR], 7.8.2009, foto Luděk Čech
Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), Radkovice u Hrotovic [TR], 7.8.2009, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Epipactis purpurata Sm. - kruštík modrofialový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.