Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chenopodium urbicum L. - merlík městský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Chenopodiaceae - Merlíkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Merlík městský je jednoletý druh rumiští, skládek, úhorů a jiných ruderálních porostů, který se do Evropy rozšířil jako archeofyt. Roste od Britských ostrovů přes mírný pás Evropy a Asie až po Altaj, Pamír a Mongolsko. Zavlečený byl do Severní i Jižní Ameriky. V České republice byl roztroušený až vzácný v teplejších oblastech středních a jižních Čech a na jižní Moravě. Do středních poloh pronikal spíše vzácněji. V posledním období letech výrazně ustoupil a tak je nyní řazen mezi kriticky ohrožené druhy flóry ČR. Na Vysočině byl uváděn ze Svratecka od Písečného a Strážku, od obce Křeč u Černovic na Pelhřimovsku a vícekrát z Třebíče. V roce 2002 byl nalezen v obci Pyšel (Čáp 2002 NDOP) a v r. 2001 u obce Mohelno (not. Horáková 2001 in Hadinec et al. 2004). Jako u řady dalších druhů archeofytů vázaných na dusíkem bohatá narušovaná místa jeho ohrožení spočívá v likvidaci tradičních biotopů jakými byly vesnická rumiště a okolí kompostů a hnojišť sešlapávaná drobným domácím zvířectvem.
Mapa výskytu - merlík městský - Chenopodium urbicum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chenopodium urbicum L. - merlík městský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.