Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galium rivale (Sm.) Griseb. - svízel potoční v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Svízel potoční má kontinentálně laděné rozšíření, jehož těžiště leží ve východní Evropě, a dál na východ zasahuje do oblasti západní Sibiře a do Malé Asie. Západní hranice jeho souvislého rozšíření probíhá Moravou. Galium rivale roste na vlhkých až zamokřených půdách na březích řek, kanálů a potoků. Na Vysočinu vyznívá velmi vzácně do oblasti Žďárských vrchů. Známé jsou zde tři lokality – podél pravého přítoku Barchatského potoka u Kohoutova (Horník 2008 NDOP), u cesty nedaleko Starého Ranska (Čech 2014 herb. Čech) a u rekreačního zařízení Paseky u Studnice (Tkačíková 2003 NDOP). Kromě těchto údajů jsou z Vysočiny známé už jen dva v současnosti nepotvrzené výskyty u Meziříčka severovýchodně Jihlavy (podél Jamenského potoka, Růžička 1990 MJ) a severně Bítovánek na Třebíčsku (Houzarová 1997 ZMT). Svízel potoční má na Vysočině hraniční exklávní výskyty, které mohou přirozeně vznikat i zanikat. Ohrožen je především nevhodnými zásahy a úpravami v korytech toků a jejich břehových liniích.
Mapa výskytu - svízel potoční - Galium rivale

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galium rivale (Sm.) Griseb. - svízel potoční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.