Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Noccaea montana (L.) F. K. Mey. - penízek horský v Kraji Vysočina

Penízek horský (Noccaea montana), Dukovany [TR], 27.4.2010, foto Luděk Čech
Penízek horský (Noccaea montana), Dukovany [TR], 27.4.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Syn.: Thlaspi montanum

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Penízek horský je evropským endemitem disjunktivně se vyskytujícím především ve střední Evropě. Na jih vyznívá do Chorvatska, na západ ojediněle do Pyrenejí. Jedná se o rostlinu nelesních stanovišť na mělkých skalnatých půdách, na bázemi bohatých horninách, často doprovází skalní ostrožny kaňonovitých údolí. V České republice je velmi vzácný s častějším výskytem pouze v Českém krase, jinde je velmi vzácný. Na Moravě se vyskytuje pouze velmi vzácně v praebohemiku, kde se roste v údolí Jihlavy u Dukovan a Mohelna i na Vysočině. Můžeme jej zde najít roztroušeně až vzácně na skalních ostrožnách v podrostu doubrav a borů na hadcovém substrátu. Ohrožen je postupným zapojováním dříve světlých lesních porostů.
Mapa výskytu - penízek horský - Noccaea montana
Penízek horský (Noccaea montana), Dukovany [TR], 27.4.2010, foto Luděk Čech
Penízek horský (Noccaea montana), Dukovany [TR], 27.4.2010, foto Luděk Čech
Penízek horský (Noccaea montana), Mohelno, NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Penízek horský (Noccaea montana), Mohelno, NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Noccaea montana (L.) F. K. Mey. - penízek horský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.