Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allium rotundum L. - česnek kulovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Alliaceae - Česnekovité

V ČR pouze A. r. subsp. rotundum.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Česnek kulovitý je stepní druh s centrem rozšíření v oblasti Malé Asie, Kavkazu a jv. Evropy. Směrem na západ má jeho rozšíření spíše exklávní charakter. V České republice se vyskytuje celkem vzácně v českém a moravském termofytiku a přilehlých oblastech mezofytika především na skalnatých a křovinatých stráních. V minulosti byl znám také jako polní plevel. Na Vysočinu zasahuje jen okrajově z panonského termofytika do oblasti Mohelna (Dvořák 1932, Unar 1996, Čech 2008). Ojediněle byl zaznamenán v údolí Jihlavy u Kramolína (Řepka 1993 in Koblížek et al. 1998). Jeho ohrožení spočívá především ve ztrátě světlých stanovišť v důsledku absence tradiční pastvy a sukcese dřevin.
Mapa výskytu - česnek kulovitý - Allium rotundum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Allium rotundum L. - česnek kulovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.