Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Monotropa hypopitys L. - hnilák smrkový v Kraji Vysočina

Hnilák smrkový (Monotropa hypopitys), Starý Telečkov [ZR], 27.7.2011, foto Luděk Čech
Hnilák smrkový (Monotropa hypopitys), Starý Telečkov [ZR], 27.7.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
  • Čeleď: Monotropaceae - Hnilákovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Souvislý areál hniláku smrkového zaujímá téměř celou Evropu mimo její nejsevernější části, izolované výskyty jsou na Krymu a na Kavkaze. Na východ pak pokračuje na z. Sibiři a ostrůvkovitě až do Číny a Japonska; roste také v Severní Americe. V ČR je druh roztroušen na celém území, nejhojnější je v mezofytiku. Nezelená mykoparazitická trvalka roste v různých typech humózních lesů na silikátových podkladech. Na Vysočině je druh relativně častý ve vyšších polohách centrálního hřbetu Českomoravské vrchoviny a v údolích řek západomoravského praebohemika, vzácný je v rovinatých a málo lesnatých územích Třebíčska a s. Havlíčkobrodska. Převaha historických údajů nad recentními v mapě rozšíření zřejmě úplně neodpovídá skutečnému ústupu druhu. Hnilák se totiž obvykle nevyskytuje v přírodních biotopech, které jsou předmětem intenzivnějšího floristického průzkumu v posledních letech. Typickým stanovištěm hniláku smrkového na Vysočině jsou kulturní smrkové porosty ve středních a vyšších nadmořských výškách, roste však také v bikových i květnatých bučinách a dubohabřinách. Obvykle je nalézán na svěžích až mírně vlhčích stanovištích se silnou vrstvou surového humusu. Hnilák smrkový zřejmě není v regionu bezprostředně ohrožen, pokud ovšem nedojde k razantním změnám lesního prostředí a hospodaření v lesích, např. v souvislosti s možnou klimatickou změnou.
Mapa výskytu - hnilák smrkový - Monotropa hypopitys

Lokality

Hnilák smrkový (Monotropa hypopitys), NPP Zhejral [JI], 3.8.2011, foto Josef Komárek
Hnilák smrkový (Monotropa hypopitys), NPP Zhejral [JI], 3.8.2011, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Monotropa hypopitys L. - hnilák smrkový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 9. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.