Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lolium temulentum L. - jílek mámivý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Jílek mámivý byl v minulosti pravděpodobně relativně rozšířeným plevelem obilovin. Jeho původ je pravděpodobně ve Středozemí, odkud se rozšířil po celé Evropě a nakonec i za oceány do Severní i Jižní Ameriky, Austrálie, jižní Afriky či na Nový Zéland. Nejčastěji u nás rostl v kulturách ovsa, žita, případně lnu. Po intenzifikaci zemědělství spojené s lepším čištěním osiva a používáním herbicidů postupně vymizel, v současnosti je v České republice považován za nezvěstný (A2). Jeho dřívější rozšíření můžeme jen odhadovat, jelikož, historických údajů a herbářových položek je jen poskrovnu. Doložen je od Hluboké (Schwarzel 1871 MJ), severně Humpolce (Čábera 1969), jihovýchodně od Havlíčkova Brodu (Schwarzel 1863–1871 MJ, Jatiová 1962), u Nového Města na Moravě (Smejkal 1960) a od Jihlavy (Reichardt cca 1850 MJ). Naposledy byl pozorován u Vojslavického mlýna na Želivce při floristickém kurzu ČBS v roce 1974 (Dostál 1974 in Skalický & Štech 2000) a u rybníka Ostrovce u Pozďatína na Třebíčsku (Nováčková 1975).
Mapa výskytu - jílek mámivý - Lolium temulentum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lolium temulentum L. - jílek mámivý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.