Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Daphne cneorum L. - lýkovec vonný v Kraji Vysočina

Lýkovec vonný (Daphne cneorum), Rouchovany [TR], 9.5.2008, foto Luděk Čech
Lýkovec vonný (Daphne cneorum), Rouchovany [TR], 9.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malvales - Slézotvaré
 • Čeleď: Thymelaeaceae - Vrabečnicovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Lýkovec vonný je evropský endemit s disjunktivním charakterem rozšíření, které se přerušovaně táhne od Pyrenejí směrem na východ přes Alpy, střední Evropu do Karpat na Balkán a končí na západní Ukrajině. Jedná se o rostlinu reliktních světlých a suchých lesů, především doubrav, borů a jejich lemové vegetace. Roste na zásaditých až mírně kyselých půdách. V České republice je to vzácný druh známý zejména z termofytika a teplejších částí mezofytika v Čechách i na Moravě. Na Vysočině je výskyt lýkovce vonného soustředěn do jižní a jihovýchodní části praebohemika. Většina dříve udávaných populací z okolí Jaroměřic nad Rokytnou a Moravských Budějovic je však dnes již bohužel nezvěstná a pravděpodobně zanikla. Recentně je lýkovec vonný znám pouze z lesního komplexu mezi Hrotovicemi, Rouchovany a dále z údolí Jihlavy u Dukovan. Dříve byl v údolí Jihlavy rozšířen šířeji a jeho výskyt sahal až k Slavětickému mlýnu (Suza 1932 in Jakoubková 1997) a na Dřínovou horu (1936 in Vlček 1973). V současné době je druh extrémně vzácný a jeho populace nejsou početné. Lýkovec vonný je jedním z druhů, který z naší krajiny dramaticky ustoupil v průběhu 2. poloviny 20. století. Nejčastěji zmiňovaným důvodem je ústup světlé lesní vegetace doubrav a borů a celková změna charakteru podrostu těchto biotopů, kde nedochází ke generativnímu rozmnožování přežívajících jedinců. Na příčiny tohoto stavu panují různé názory, ale s velkou pravděpodobností změna úzce souvisí s absencí pastvy v lesích, případně výhrabu steliva a dalších historických způsobů hospodaření v lesích nižších poloh.
Mapa výskytu - lýkovec vonný - Daphne cneorum

Lokality

Lýkovec vonný (Daphne cneorum), Rouchovany [TR], 9.5.2008, foto Luděk Čech
Lýkovec vonný (Daphne cneorum), Rouchovany [TR], 9.5.2008, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Daphne cneorum L. - lýkovec vonný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.