Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bromus racemosus L. - sveřep hroznatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sveřep hroznatý je submediteránně subatlatntským evropským druhem. Roste v jižní Anglii, západní Evropě na sever po Dánsko, na východ po Polsko a Slovensko, vyskytuje se i na Balkáně. Byl zavlečen i do severní Ameriky. Rostl v jižních a středních Čechách, řada údajů pochází z jižní Moravy (Danihelka & Chrtek in Pladias). Jedná se o kritický taxon, jehož výskyt je třeba revidovat specialistou. Zejména v minulosti se do okruhu B. racemosus agg. řadily také taxony jako B. benekenii a B. ramosus a B. commutatus, proto u historických údajů nemusí být jasné, přesně o jaký druh se jedná. Sveřep hroznatý rostl na mokrých loukách. Do současnosti však většina jeho lokalit zanikla. Na Vysočině byl uváděn historicky z bažantnice u Náměště nad Oslavou (Roemer in Podpěra 1928). Dvořákovy údaje jsou patrně mylné, jelikož jej uváděl na svahu silnice u Dukovan a z hadcové stepi u Mohelna (Dvořák 1943a), což však neodpovídá ekologickým nárokům druhu.
Mapa výskytu - sveřep hroznatý - Bromus racemosus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bromus racemosus L. - sveřep hroznatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.