Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vicia lathyroides L. - vikev hrachorovitá v Kraji Vysočina

Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech
Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vikev hrachorovitá roste v západní, střední, jižní a jv. Evropě, odkud proniká zcela ojediněle do Anatolie, na Krym, Kavkaz a také se vyskytuje v severní Africe. Jedná se o drobný druh suchých, výslunných strání s nezapojenou vegetací na propustných písčitých nebo hlinitopísčitých podkladech neutrální až kyselé reakce. Hojněji roste v termofytiku a navazujícím mezofytiku středních a východních Čech a jihozápadní Moravy, jinde spíše roztroušeně nebo chybí. Na Vysočině je výskyt druhu soustředěn na jihovýchodní polovinu území a nejvíce známých lokalit pochází z oblasti mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, kde je vikev hrachorovitá vázány většinou na nezapojenou vegetaci na rozpadech žulosyenitového masivu. Dále roste na stepních lokalitách na jihovýchodním okraji regionu v návaznosti na údolí Jihlavy, Rouchovanky a Rokytné. Několik lokalit je známo ze Svratecka. Poslední skupina známých lokalit pochází z Telečska, kde ovšem převažují historické údaje (Telč, u nádraží – Ambrož 1929d, Nová Říše, v údolí Vápovky – Zlámalík 1980 MJ, Řásná, k Vanovu – Merunková 2006). Kromě výše uvedených území existují již jen ojedinělé výskyty druhu. Výskyt v údolí Brtnice souvisí s vyzníváním vikve hrachorovité v praebohemiku (Ekrtová & Ekrt 2015a) a ojedinělý údaj na české straně Vysočiny u Lipnice nad Sázavou v tábořišti u lomu mohl být zavlečen (Faltys 1984 NDOP). Je velmi pravděpodobné, že v minulosti byl výskyt této vikve hojnější, ale druh byl přehlížen. Jedná se o nenápadnou drobnou rostlinu, často rostoucí ve společenstev jarních terofytů. Výskyt na lokalitách kolísá podle vnějších podmínek. Druh vyžaduje nezapojený drn, při ztrátě otevřených výslunných ploch (expanze konkurenčně silných dominant, křovin a dřevin) mizí. Velmi mu vyhovuje pastva a jiné podobné narušení.
Mapa výskytu - vikev hrachorovitá - Vicia lathyroides

Lokality

Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), PP Kozének [TR], 24.4.2008, foto Josef Komárek
Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), PP Kozének [TR], 24.4.2008, foto Josef Komárek
Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), PP Kozének [TR], 24.4.2008, foto Josef Komárek
Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), PP Kozének [TR], 24.4.2008, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vicia lathyroides L. - vikev hrachorovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.