Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spergularia kurkae F. Dvořák - kuřinka kůrkova v Kraji Vysočina

Kuřinka Kurkova (Spergularia kurkae), Jívoví, Velký Markův rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek
Kuřinka Kurkova (Spergularia kurkae), Jívoví, Velký Markův rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kuřinka Kůrkova je nově rozpoznaný kritický taxon hybridogenního původu, morfologicky podobný S. echinosperma. Jedná se stejně jako v případě S. echinosperma o evropský endemit, který byl s jistotou zaznamenaný v Německu, Rakousku a v České republice, zřejmě se vyskytující také ve Francii a Švýcarsku (Kúr in Kaplan et al. 2016a). Druh je vázaný na periodicky obnažovaná dna rybníků a jiných nádrží a okraje řek. Na Vysočině je v současnosti známo 16 specialistou potvrzených lokalit. Až na jediný výskyt na rybníce Rathan u Náměště nad Oslavou (např. Thenius 1921 BRNU), jsou všechny lokality recentní a jsou vázané na rybniční oblasti v jihozápadní a severovýchovýchodní části regionu. Jediný recentní údaj pochází ze Třebíčska, z rybníka Gbeláček u Náramče (Kúr 2011 CBFS). Vzhledem k absenci relevantních historických dat je velmi obtížné vyhodnotit změny v rozšíření druhu na Vysočině. Vzhledem ke stanovištním nárokům kuřinky Kůrkovi je však pravděpodobné, že byla rozšířena mnohem šířeji a ustoupila vlivem omezení letnění rybníků, silné eutrofizace a zabahnění rybničních ekosystémů. Ochrana stávajících lokalit spočívá v pravidelném letnění a omezení přímé eutrofizace rybníků.
Mapa výskytu - kuřinka kůrkova - Spergularia kurkae

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Spergularia kurkae F. Dvořák - kuřinka kůrkova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.