Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orchis purpurea Huds. - vstavač nachový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vstavač nachový je rozšířen především ve střední Evropě, roste však také v z. a sz. Evropě včetně britských ostrovů, v Itálii a v jv. Evropě, zasahuje do Turecka, na Krym a Kavkaz a vyskytuje se i v s. Africe. Tato vytrvalá vápnomilná orchidej roste v ČR především v teplých oblastech České křídové pánve, Českého krasu a jižní Moravy s měkkými vápnitými horninami a sprašemi. Na Vysočině byl i v minulosti tento druh velmi vzácný. Historické údaje jsou z opuk u Radostína ve Žďárských vrších (Kovář 1895 PR), z krystalických vápenců u Ujčova na Svratecku (Šmarda 1928 BRNU) a od Jemnice (Schlosser 1843). Zdálo by se, že výskyt tohoto druhu v regionu je uzavřenou kapitolou, ale naštěstí tomu tak není. V roce 2013 objevil J. Knotek jednu mohutnou rostlinu na mírně ruderalizované louce v údolí Jihlavy u Mohelna (not. Knotek & Pokorný 2013, not. Čech 2016). Během průzkumu lokality Knižecí seč v údolí Rokytné u Šemíkovic byla i zde nalezena menší populace v. nachového v doubravě na sprašové návěji (Ekrtová & Ekrt 2016b). Možnost novodobého výskytu se nabízí zvláště u Mohelna, neboť ještě v polovině 20. století bylo na lokalitě pole. Světlá teplomilná doubrava na Knížecí seči s řadou teplomilných a vápnomilných druhů však velmi dobře odpovídá nárokům druhu a malá populace zde mohla být při předchozích návštěvách botaniků snadno přehlédnuta. Území je navrženo k územní ochraně s aktivním managementem světlého lesa pro podporu světlomilných druhů organismů.
Mapa výskytu - vstavač nachový - Orchis purpurea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orchis purpurea Huds. - vstavač nachový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.