Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ribes alpinum L. - rybíz alpínský v Kraji Vysočina

Rybíz alpínský (Ribes alpinum), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Rybíz alpínský (Ribes alpinum), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Saxifragales - Lomikamenotvaré
  • Čeleď: Grossulariaceae - Meruzalkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rybíz alpínský má submeridionálně-boreální areál se suboceánickou tendencí, roste od Pyrenejí a Balkánu až po j. Skandinávii a okolí Petrohradu, izolované populace jsou v s. Africe a na Kavkaze. Tento menší dvoudomý keř se v ČR vyskytuje především v mezofytiku a termofytiku v územích s průlomovými údolími v tvrdých horninách. Hojnější je v s. a středních Čechách a také v některých částech moravského praebohemika. Relativně početný výskyt druhu na Vysočině je soustředěn v hluboce zaříznutém údolí Svratky ve v. části Žďárska. Zde je rybíz alpínský místy vcelku hojný na skalkách v suťových lesích. Další lokality včetně historických jsou široce roztroušeny v údolích řek Jihlavy, Sázavy, Oslavy a Bobrůvky. Pozoruhodné jsou izolované nálezy z okolí některých hradních zřícenin (např. Marek 2009–2013 NDOP). Druh bývá často vysazován a u některých lokalit proto nelze vyloučit jeho druhotný výskyt. Na druhou stranu bývá floristy na svých obtížně přístupných stanovištích přehlížený. Rybíz alpínský může být ohrožen změnami v lesním hospodaření, část jeho lokalit v údolí Jihlavy byla zatopena vodami VN Dalešice a Mohelno.
Mapa výskytu - rybíz alpínský - Ribes alpinum
Rybíz alpínský (Ribes alpinum), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Rybíz alpínský (Ribes alpinum), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ribes alpinum L. - rybíz alpínský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.