Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. - pryšec prutnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Euphorbiaceae - Pryšcovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pryšec prutnatý je rozšířený od Švýcarska přes střední Evropu východním směrem přes Ural až na západní a střední Sibiř. V České republice jej nalezneme roztroušeně v teplejších oblastech, odkud okrajově zasahuje do středních poloh. Roste nejčastěji na výslunných stráních, často skalnatých, v lesních či křovinných lemech, místy ale i v ruderálních porostech. Celá řada literárních údajů o jeho výskytu pravděpodobně vznikla záměnou s podobným pryšcem obecným. Na Vysočině roste zejména v teplejších oblastech Třebíčska, např. u Mohelna (not. Čech 2011 in Grulich 2014), Rouchovan (Kaplan 2011 in Grulich 2014, Juřička 2011 MJ) a Jasenic (Dvořáčková 2003 MJ, not. Štěpánek 2011 in Grulich 2014), poté na Svratecku na Švařci (not. Čech & Komárek 2010). Lokality ležící v centrálnějších částech Vysočiny jsou často vázané na vzácnější výskyty bazičtějších hornin, např. u Nové Vsi na Třebíčsku (Zelený 2006) či u Zadního Vydří (2002 in Chán & al. 2005) a Slaviboře (not. Lippl 2005 in Čech & al. 2006) na Telečsku.
Mapa výskytu - pryšec prutnatý - Euphorbia virgata

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphorbia virgata Waldst. et Kit. - pryšec prutnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.